Reference PDF Natisni E-pošta

Reference so dostopne v sistemu COBISS kot osebna bibliografija.

 

Sodelujemo z naslednjimi podjetji in inštitucijami:

Acer d.o.o.

Aquarius d.o.o.

Biotehniška fakulteteta Univerze v Ljubljani

Geateh d.o.o.

Gozdarski inštitut Slovenije

HESS d.o.o.

HSE d.o.o.

Ipsum d.o.o.

Igea d.o.o.

Kmetijski inštitut Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Oikos d.o.o.

Regionalni center za razvoj Zasavje d.o.o.

ter številnimi občinami in posamezniki.