O podjetju PDF Natisni E-pošta

AGRARIUS je specializirano podjetje za pedologijo in izobraževalni turizem. Pedologija je veda, ki se ukvarja s tlemi, to je z zemljo oz. prstjo. Izraz pedologija izhaja iz grških besed:  πέδον, pedon, "tla"; in λόγος, logos, "preučevanje". Tla preučujemo tako z vidika njihovega nastajanja na Zemljinem površju, kot z vidika kmetijstva in prostorskega načrtovanja. Bogate izkušnje z veseljem delimo z vsemi, ki jih zanima ta skriti, a bistveni del narave.  

Odvisno od potrebe in želje po ugotavljanju lastnosti in stanja tal vam zasnujemo in izvedemo različna vzorčenja. S pomočjo akreditiranih laboratorijev poskrbimo za analizo talnih vzorcev, rezultate interpretiramo in predlagamo potrebne rešitve. Aktivnosti izvajamo na vrtovih, večjih kmetijskih površinah, gozdnih, gradbenih ter športnih zemljiščih. Velik delež našega dela zajema vrednotenje kmetijskih zemljišč pri različnih posegih v prostor, za potrebe izdelave okoljskih poročil ter elaboratov posegov na najboljša kmetijska zemljišča pri sprejemanju OPN.

Tla (foto: T. Kralj).

Drugi del naše dejavnosti predstavlja izobraževalni turizem. Naš moto sta neokrnjena narava in pristno slovensko podeželje. Delamo z vsemi starostnimi skupinami. Za otroke in mladino organiziramo naravoslovne dneve in tabore. Na vašo željo ter naše priporočilo izvajamo eno ali več dnevne programe popotovanja po Sloveniji, ki se jih udeležujejo zlasti gostje iz tujine. Naša prednost so vsebinsko bogati in profesionalno vodeni izleti, zlasti v manj znane predele Slovenije.

Kolektiv sestavljamo visoko izobraženi, izkušeni in motivirani sodelavci iz različnih področij naravoslovja, družboslovja in pedagoški delavci.

Zavedamo se, da sta za uspeh potrebni dobra ideja in še boljša izvedba.

Na izletu (foto: T. Kralj).