KMETIJSKA ZEMLJIŠČA PDF Natisni E-pošta

 

PRI NAS LAHKO NAROČITE:


  • Vrednotenje (ugotavljanje proizvodnega potenciala) kmetijskih zemljišč

 

  • Iskanje za gradnjo bolj primernih kmetijskih zemljišč na nivoju občin

 

  • Vzpostavljanje "nadomestnih" kmetijskih zemljišč

 

  • Cenitve (sodno cenilstvo): kmetijska zemljišča, agro in hidro melioracije, kmetijstvo splošno

 

  • Sodno izvedeništvo: vrednotenje kmetijskih zemljišč, agro in hidro melioracije, pedologija

 

  • Izdelavo Elaboratov posegov na najboljša kmetijska zemljišča za potrebe OPN

 

  • Izdelavo Elaboratov ocene in ravnanja z rodovitnim delom tal pri posegih v prostor

 

In še nekaj fotografij...

Jeruzalem (foto: T. Kralj).


Izkop profila v vinogradu (foto: T. Kralj).