IZOBRAŽEVANJE PDF Natisni E-pošta

Izvajamo različna poljudna in strokovna predavanja na temo tal (gnojenje, tla kot naravna dediščina, pomen zdravih tal, živi svet v tleh, nastanek tal, klasifikacija tal…).

 

Na predavanju v Kostanjevici na Krki, december 2010.